Péče o přírodu u Častolovic

Od r. 2007  provádíme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR postupnou péči o  cenné biotopy nacházející se nedaleko Častolovic– vyřezávání náletu dřevin, ruční kosení, ošetření starých ovocných stromů, pastvu ovcí. Tímto tradičním způsobem hospodaření člověka v krajině by měly být podmínky pro výskyt dnes již vzácných druhů rostlin i živočichů obnoveny či zachovány.

Na strmých západních svazích pod kopcem Strýc na rozmezí katastrálních území Hřibiny, Častolovice a Olešnice u Rychnova nad Kněžnou se nachází přírodovědně cenné travní porosty, místy protkané drobnými starými ovocnými sady. Podmínky v území dovolovaly v minulosti vždy pouze extenzivní využívání, plochy byly převážně ručně koseny a využívány pro tradiční pěstování ovoce. Citlivá péče podnítila rozvoj druhově bohatých společenstev kvetoucích luk. Ty však přestaly být na konci minulého století obhospodařovány a postupně došlo k jejich částečné degradaci – rozšíření konkurenčně silných druhů trav a zarůstání náletovými dřevinami.

Přesto se až do dnešní doby zachovaly zbytky těchto polopřírodních biotopů. V bylinném patře se nachází druhy širokolistých suchých trávníků, ovsíkových luk i mezofilních lesních lemů s náletem křovin. Najdeme zde např. dobromysl obecnou (Origanum vulgare), mateřídoušku (Thymus spp.), hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), chrpu luční ostroperou (Centaurea jacea subsp. oxylepis), oman vrbolistý (Inula salicina), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), svízel severní pravý (Galium boreale subsp. boreale), šalvěj luční (Salvia pratensis), ale i vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) aj. V jarním aspektu pak bohatě kvetoucí koberce jaterníku podléšky (Hepatica nobilis), prvosenky (Primula sp.) a dalších druhů. Lokalita je významná i entomologicky – není např. vzácnost zde zahlédnout otakárka či jiné vzácnější druhy motýlů.

Tip na každoroční loutkohraní na Potštejně pro celou rodinu

Loutkový festival "Cesty Matěje Kopeckého aneb Veselá Bída", který se koná v červenci na zámku Potštejn a v jeho zahradách, nás už po 3. nezklamal.

Opět zprávička ne přímo z  naší farmy, ale pokud k nám někdy vyrazíte, doporučujeme spojit návštěvu s  dvacetminut  vzdáleným (cesta autem, ale ideální pro cyklisty) městečkem Potštejn, ve kterém je krásný pozdně barokní zámeček a které pyšně z vršku hlídá zřícenina hradu stejného jména.

Navíc některou sobotu v červenci probíhá pravidelně již 5 let festival věnovaný hlavně dětem a rodinám s dětmi. Na nádvoří zámku a v parku můžete shlédnout jedno loutkové představení za druhým a v mezidobí se občerstvit, pokochat, děti něco vyrobit a třeba si zatrampolínovat.

Tip na výlet – zámek Častolovice vonící levandulí

Tentokrát bych sem na stránky chtěla napsat něco prázdninového a nebude to přímo z naší farmy, ale z místa, které zase není tak příliš vzdálené – asi 7 km po silnici směrem na Rychnov nad Kněžnou. Moc rádi tam jezdíme s dětmi a bereme tam návštěvy. Kam? Na zámek Častolovice, do přilehlého parku provoněného levandulí a růžemi a taky, zrovna v tuto dobu, květy lip…a podívat se na zvířátka do zvěřince (na lamu, emu,  různé bažanty, morčata i s jejich domečky, které vypadají  jako malé zámky, ovce i kozy kamerunské, andulky, kanárky, hrdličky,  nově i osla –  pořád něco přibývá…) a na daňky v oboře, taky se trochu vyřádit na hřišti.

Mají tam jednu z nejlepších zmrzlin, kterou jsem tady v kraji jedla – nešizenou kopečkovou  s kousky ovoce a oříšků. A všude, na nádvoří zámku i v parku je spousta zákoutí a zákoutíček, kde si můžete sednout a najít trochu soukromí a stínu a je čemu se obdivovat.

Prodej třešní 23.6. v Toulcově dvoře v Praze

Zveme Vás na BIOTRH 23.6. 2011 do PRAHY, do Toulcova dvoru, kde budeme nabízet naše třešně. Společně s "biotrhem", což je vlastně trh, kde prodávají sedláci s certifikovanou ekologickou produkcí,  proběhnou v Toulcově dvoře i pravidelné a oblíbené Svatojánské slavnosti bylin s akcemi pro děti i dospělé.

Více informací o akci naleznete zde:

http://www.toulcuvdvur.cz/details/138-biotrh?xref=191

Výzva k podávání nabídek na realizaci projektu: “Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak”

V rámci projektu "Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý
mrak" vypisujeme výběrové řízení na související stavební práce a  dodávku
vnitřního vybavení.
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, program ROP NUTS II
Severovýchod – oblast intervence 3 Cestovní ruch, 3.1 Rozvoj základní
infrastruktury a doplňkových služeb v oblasti CR, registrační číslo projektu
CZ.1.13/3.1.00/14.00877.

Více informací můžete nalézt v přiloženém PDF souboru.

Květnová jehňata

Jehňata z února a března už máme většinou zamluvená. Před pár dny se začaly rodit další, která budou k odběru asi za dva měsíce, tj. na konci června nebo na začátku července.