DOMOVNÍ ŘÁD NA EKOFARMĚ BÍLÝ MRAK

Vážení a milí hosté,

vítejte na ekofarmě Bílý mrak. Pro zajištění toho, aby zde každý host mohl strávit nerušenou dovolenou podle svých představ, Vás žádáme o dodržování následujících pravidel:

UBYTOVÁNÍ HOSTŮ
Nástup na ubytování je možný od 16.00 hod do 20.00 hod (pokud není domluveno jinak). Při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklady (občanský průkaz nebo pas). Poté obdržíte klíče od pokoje a hlavního vchodu. V den odjezdu je nutné vyklidit a předat pokoj do 10.30hod (pokud není domluveno jinak).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V prostorách penzionu se, prosím, přezouvejte a pohybujte v domácí obuvi. Celý objekt penzionu je nekuřácký. Kouřit lze jedině venku. Ve všech prostorách penzionu dodržujte protipožární opatření! Zákaz zapalování svíček na pokojích!
Veškeré zjištěné závady je nutno nahlásit majiteli penzionu. Za škody na majetku má provozovatel právo požadovat náhradu.
Mějte na paměti, že za děti (i zde )zodpovídá jejich zákonný zástupce! Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělého v pokojích, herně a ani v ostatních vnitřních nebo venkovních prostorách penzionu (trampolína, venkovní hrací sestava).
Při odchodu, zamykejte pokoje a vchodové dveře do penzionu. Návštěvy neubytovaných osob jsou povoleny pouze po předchozí dohodě s majitelem!

NOČNÍ KLID
S ohledem na ostatní hosty, děti a individuální odpočinek, dodržujte, prosím, noční klid od 22.00 – 7.00hod (pokud není domluveno jinak).

ŠETŘENÍ (NEJEN) PŘÍRODY
Na naší farmě se snažíme hospodařit šetrně - s ohledem k přírodě, - a proto bychom Vás rádi požádali o dodržování této filozofie při Vaší návštěvě u nás – tzn. zbytečně neplýtvat vodou, při odchodu z místností zhasínat světlo, teplotu regulovat pomocí termostatu, třídit odpad (v kuchyňkách jsou k dispozici odpadkové koše na směsný odpad i na kompost, v chodbě v 1. patře jsou umístěny nádoby na sklo, plast a papír), ve venkovním areálu neodhazovat odpadky, nedráždit zvířata atp. Šetrně se, prosím, chovejte i k vybavení penzionu. DĚKUJEME!!!

KONTAKTY
V případě potřeby se na nás osobně obraťte nebo volejte: 603 309 592 nebo 603 967 880.
Rádi Vám také poskytneme informace o okolí, místních zajímavostech anebo produktech naší farmy.

….. a teď už přejeme příjemný pobyt!

Manželé Marta a Radek Susovi