JÓGA

Jóga ladí s typem našeho podnikání. Aktuálně spolupracujeme se dvěma lektory - témměř pravidelně cvičíme  jógu v NEDĚLI odpoledne - OD 14. 30 HOD s Michalem Bednaříkem a VE ČTVRTEK od 18:30 s Danou Mlejnkovou. Aktuální infromace k lekcím vždy na FACEBOOKu Ekofarmy Bílý mrak nebo na tel.: 603 309 592.

Prostory ekofarmy také rádi pronajmeme jiným lektorům a jejich skupinám. 

 

 

Jógové cvičení oproti jiným sportům působí zároveň na fyzické i mentální úrovni. Protahujeme a posilujeme opravdu celé tělo, přitom však protahujeme a posilujeme i mysl. Jóga se totiž nezaměřuje na povrch, ale na to, co je uvnitř. Učí nás uvědomovat si svaly hluboko pod povrchem kůže, atak možná díky józe objevíte svaly, o kterých jste vůbec nevěděli. Tímto neustálým uvědomováním si svého těla, odpoutáváme pozornost od myšlenek, které nás obtěžují a zahlcují. Cvičíme, pozorujeme své tělo, až se přistihneme, že nemyslíme na to, co bylo či co bude, ale soustředíme se jen na daný moment.